Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Lyytisen Rak-Välinevuokraus Oy
Y-tunnus: 0171204-2
Osoite: Poijutie 6
Postinumero: 70460
Postitoimipaikka: Kuopio

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Nimi: Pekka Lyytinen
Osoite: Poijutie 6
Postinumero: 70460
Postitoimipaikka: Kuopio
Puhelinnumero: 0407353748
Sähköposti: pekka.lyytinen@raklyytinen.fi

3. Rekisterin nimi
Lyytisen Rak-Välinevuokraus Oy:n asiakasrekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään: Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

6. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan nimi, y-tunnus, katuosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, henkilötunnus, yhteyshenkilö, tilattu tuote, laskutustiedot.

7. Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

8. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään. Rekisteriin tallennetaan henkilön ilmoittamat tiedot yrityksen verkkosivuilla. (esim. tarjouspyyntölomake) ja asiakaspalvelutilanteessa (toimipisteellä, puhelimessa tai sähköpostitilauksissa)

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojaus
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

11. Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

12. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntöön vastataan yhden kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.
Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.